Økonomi Services

Få assistance til bogføring og andre regnskabsmæssige opgaver.

Er du en lille til mellemstor virksomhed, kan det være en fordel at få assistance til bogføring og andre regnskabsmæssige opgaver.

NaviTech har flere års erfaring med at varetage forskellige økonomiopgaver for små og mellemstore virksomheder.

Kombinationen af regnskabsekspertise og forretningsindsigt gør NaviTech til en troværdig samarbejdspartner, der sikrer at de rette kompetencer løser opgaverne og skaber grundlag for, at du kan fokusere på din kerneforretning.

Kom hurtig og nemt i gang. Vi har ingen opstartsgebyr, abonnement eller lign. Vi fakturerer kun for det reelle tidsforbrug.

Vi kan hjælpe med:

  • • Bogføring
  • • Fakturering (både elektronisk og på papir)
  • • Løn, A-skat og momsafregning
  • • Debitor-, kreditor- og lagerstyring
  • • Anlægskartotek og afskrivninger
  • • Lægge betalinger i online banking
  • • Likviditetsstyring mv.

 

Assistance til definerede opgaver

Har du brug for assistance til definerede opgaver – også selvom det er for en kortere periode - tilbyder vi at løse opgaven enten lokalt eller på jeres virksomhedsadresse.

Du bestemmer selv om det skal være en heltids- eller deltidshjælp, løbende eller for en periode. Opgavelisten defineres inden samarbejdet påbegyndes og indeholder både deadlines/tidsfrister samt pris.

Vi tilbyder at klargøre regnskab til revisor og sikrer samtidig at dit regnskab altid er retvisende. Det giver dig et pålideligt redskab til at styre din virksomhed.

Vi tilbyder at løse opgaven i Microsoft Dynamics NAV2016, der kan afregnes med en månedlig leje.

Outsourcing

Ved at outsource dele eller hele økonomifunktionen får du bedre overblik og en skalerbar fleksibel løsning, der holder omkostningerne nede.

Ønskes outsourcing grundet ekspansion, hvor valget står mellem at ansætte eller outsource, har NaviTech kompetencerne til at udføre opgaverne. Der afregnes kun for det reelle tidsforbrug.