Genveje i NAV 2017

by Lars Hædersdal

Hvis du arbejder rigtig meget med NAV, er det en stor fordel at kende de genveje der findes. Der kan spares meget tid i de daglige rutiner når man kender de rigtige genveje.

Vi anbefaler at man altid tjekker om der er findes en genvej til den handling man vil udføre. Enten ved at gennemgå nedenstående liste eller køre musen hen over et menupunkt uden at trykke på det.

 

For at komme hurtigt igang har vi lavet en top 5 liste over genveje man bør kende.

1: Ctrl+F3 Gå til søgefeltet
2: Ctrl+Page Down/Up Vis næste dokument eller kort på en liste
3: Alt+Tab Skift mellem åbne vinduer
4: Esc Luk vinduet eller fortryde dataindtastningen
5: Ctrl+Home/End Flytte til den første/sidste linje på en liste

Den komplette liste kan ses her 

Windows klient

Handling

Højre piltast Flytte til næste felt eller tegn​
Venstre piltast Flytte til forrige felt eller tegn
Piltast op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne
Piltast ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne
Slet / Delete Rydde markeret tekst
Esc Lukke vinduet eller fortryde dataindtastningen
End Flytte til det sidste felt på en linje
Start Flytte til det første felt på en linje
Tab Flytte til næste felt på oversigtspaneler, der ikke er linjer
Insert Flytte til næste redigerbare felt
F1 Åbne Hjælp
F2 Redigere
F3 Vælge skriv for at filtrere (feltfilter)
F4 Bruge rullemenu/dropdown eller opslag for at vælge
F5 Opdatere det aktive vindue
F6 Gå til næste ramme
F7 Vise statistik
F8 Kopiere feltet ovenfor
F9 Bogføre
F10, Alt Vælge menulinjen og få vist adgangsnøgler
F12 Vælge navigationsruden
Shift+F1 Få vist fejlmeddelelse
Shift+F3 Vælge Vis resultater (FlowFilter)
Shift+F4 Åbne et opslagsvindue (fra en ellipseknap)
Shift+F6 Gå til forrige ramme
Shift+F7 Åbne det relaterede kort
Shift+F8 Bruge rullemenu eller opslag for at få vist
Shift+F9 Bogføre og udskrive
Shift+F10 Vise en genvejsmenu
Shift+F11 Udligne poster, hente kildedokumenter eller hente lagerdokumenter
Shift+F12 Åbne rollecenteret fra navigationsruden
Shift+Tab Flytte til forrige felt
Shift+Venstre klik

Ved klik på flere kolonneoverskrifter bliver alle kolonnerne sorteret i samme stigende eller faldende retning.

Shift+Dobbelt venstre klik Ved sortering på flere kolonneoverskrifter ved hjælp af Shift+Venstreklik skal du bruge Shift+Dobbeltklik på den første kolonne, der blev klikket på, så det skifter alle de kolonner, der er medtaget i sorteringen, mellem stigende og faldende retning.
Venstreklik Venstreklik på en kolonneoverskrift for at sortere en kolonne, der er stigende, og venstreklik derefter igen for at skifte mellem stigende og faldende.
Ctrl+F1 Skjule eller udvide båndet
Ctrl+F2 Oprette et nyt dokument
Ctrl+F3 Gå til søgefeltet
Ctrl+F4 Slå op på den relaterede liste
Ctrl+F7 Få vist poster
Ctrl+F9 Frigive dokument
Ctrl+F10 Vælge båndet og få vist nøgletip
Ctrl+F11 Afstemme eller opdele linjer
Ctrl+F12 Vælge adresselinjen
Ctrl+C Kopiere
Ctrl+G Gå til
Ctrl+E Eksportere til Microsoft Office Excel
Ctrl+L Vise hyperlinks
Ctrl+N Oprette en ny post
Ctrl+O Åbne regnskabet
Ctrl+P Udskrive
Ctrl+T Vælge sortering
Ctrl+V Sæt ind
Ctrl+W Eksportere til Microsoft Office Word
Ctrl+X Klip
Ctrl+Z Fortryd
Ctrl+Page Down Vis næste dokument eller kort på en liste
Ctrl+Page Up Vis forrige dokument eller kort på en liste
Ctrl+Piltast op Flytte op, mens den valgte linje fortsat er valgt
Ctrl+Piltast ned Flytte ned, mens den valgte linje fortsat er valgt
Ctrl+Piltast venstre Flytte til det første felt på en linje
Ctrl+Piltast højre Flytte til den sidste felt på en linje
Ctrl+Alt+F1 Åbne vinduet Om denne side/rapport (Zoom)
Ctrl+Delete Slette den valgte linje
Ctrl+Home Flytte til den første linje på en liste
Ctrl+End Flytte til den sidste linje på en liste
Ctrl+Enter Gem og luk vinduet (svarer til at vælge knappen OK)
Ctrl+Insert Indsæt ny linje
Ctrl+Shift+F3 Vælg begræns totaler til (tabelfilter)
Ctrl+Shift+A Rydde alle filtre
Ctrl+Shift+C Kopier rækker
Ctrl+Shift+D Vise dimensioner
Ctrl+Shift+E Redigere liste
Ctrl+Shift+R Få vist liste
Ctrl+Shift+Q Skjule/udvide en linje i et hierarki
Ctrl+Shift+V Indsæt rækker
Ctrl+Shift+W Åbne et listested i et separat vindue
Ctrl+Shift+Enter Gemme og lukke vinduet og åbne et nyt vindue
Alt Vise adgangsnøgler i båndet
Alt+F2 Skift til vis/skjul faktabokse
Alt+F3 Filtrere til værdien i feltet
Alt+F4 Lukke vindue eller lukke program
Alt+F6 Skjule eller udvide den aktive ramme
Alt+F12 Optimere pladsen for den aktuelle side
Alt+Venstre piltast Gå til forrige vindue i navigationsoversigten
Alt+Højre piltast Gå til næste vindue i navigationsoversigten
Alt+Enter Flytte til feltet nedenfor uden at åbne rullemenuen
Alt+Tab Skift mellem åbne vinduer